Kiss Márta

festőművész

Bemutatkozás

„ Kiss Márta alakjai sajátos kettőséget mutatnak. A véletlennek ható
pillanatokban, amiket megállít, időtlenné zendül, árad az éteri ünnepélyesség. És
ugyanez megfordítva is áll: mintha az élet méltósága, komor törvényei közepette
rendre ott incselkedne a kedves humor esetlegessége. Hogy hihető legyen: a
kegyelmi állapot víziója nem csupán a felszabadító könnyek áradatára apellál,
de a mindent megbocsátó mosoly kompetenciájára is. „

Szerényi Gábor grafikus

2013. Vizivárosi Galéria, kiállítás megnyitó

Ebook albumai

Design & Development: webformance